No art, just defense

Vzdelávanie

Pripravenosť

O nás

_DSC0147bw

Naše občianske združenie vzniklo prirodzeným vývojom aktivít nášho partnerského OZ Aikido Dojo Košice. Rokmi našich aktivít sa vyprofilovala naša dobrovoľnícka činnosť v oblasti osobnej bezpečnosti, výukových kurzov pre deti, mládež, dospelých a seniorov zameraných na oblasti prevencie a ubráneniu sa násiliu. Uskutočňujeme výcviky a vzdelávanie v oblasti dynamického riešenia konfliktov, predchádzaniu, neutralizácii a eliminácie násilia a zvyšovaniu bezpečia obyvateľov. Vykonávame online edukačnú činnosť, ktorá prispieva k zvýšeniu informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o téme násilia, agresie a o možnostiach riešení a predchádzaniu týmto hrozbám. Zároveň spolupracujeme  s domácimi a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v problematike prevencie a eliminácie násilia. Naši inštruktori sa zúčastňujú na odborných stážach v domácich a zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Primárne je naša činnosť smerovaná k podporu a rozvoju „pocitu bezpečia“ – zameraná na zatraktívnenie Košíc a okolia ako miesta, kde sa oplatí bezpečne žiť a podnikať (pracovať).

Pripravované akcie

rbsd_kosice

19.11.2018  Cesta z domu

,,Násilie medzi nami"

 

Školenie v rámci projektu "Cesta z domu", ktorý je financovaný Ministerstvom vnútra v rámci projektu Prevencie kriminality a je zamernaný na výuku zručností spracovania verbálnej a fyzickej agresie rizikovými skupinami. Viac infomácií nájdete na stránke projektu TU

Projekty

 

 

 

 Cesta z domu 

"Cesta zdomu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

 

 

 

 Cesta domov (projekt ukončený) 

"Cesta domov" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality. Viac sa dozviete na stránkach projektu

  Personal Defense Readiness Košice

Personal Defense ReadinessTM (P.D.R.)

V preklade znamená  „Pripravenosť k osobnej obrane“ a je výsledkom viac než 20ročného výskumu Tonyho Blauera a  jeho společnosti Blauer Tactical SystemsTM (BTS).

Systém P.D.R.TM je založený na využití prirodzených reflexov ľudského tela na hroziace nebezpečenstvo s využtím postupov takzvaného S.P.E.A.R. systémuTM

P.D.R.TM využíva unikátne a patentované výukové modely a  čerpá z dlhoročného výskumu spoločnosti BTS v oblasti ovládánia a prekonávania strachu a rozvíja účastníkov na emočnej, psychologickej i fyzickej úrovni. Inštruktori nášho občianskeho združenia sú certifikovanými aj v systéme SPEAR/PDR.

Reálna sebaobrana Košice - RBSD Košice

V preklade znamená  "Reality Based Self Defense" vo voľnom preklade reálna sebaobrana alebo sebaobrana založená na skutočných situáciách a postupoch. Je to výsledok nášho dlhoročného štúdia sebaobranných systémov, použiteľných v reálnych situáciách. Viac informácií nájdete na webe www.rbsd.sk

Semináre

19.11.2018, 14:00 Cesta z domu - ,,Násilie medzi nami" organizované k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí, Tabačka, Košice

 

Kontakt

Bezpečný prístav OZ

Kaspická 3

040 12 Košice

 

IČO 50019171

DIČ 2120194021

 

 

Štatutár

Ing. Marek Polák

 

email: info@bezpecnypristav.sk

mobil: 0901 911 192

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. ,

SK121100 0000 0029 4901 5822