Cesta z domu

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

"Cesta z domu" je projektom nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav so zameraním na zvyšovania bezpečia detí, študentov, žien a ďalších rizikových skupín. Je zameraný predovšetkým na oblasť Košického kraja, ktorý sa dlhodobo podľa štatistík Ministerstva vnútra radí medzi kraje s vysokým výskytom násilnej kriminality.

Podľa informácií, ktoré s nami zdieľajú účastníčky našich seminárov situačnej pozornosti a sebaobrany, je medzi nimi vnímaná situácia v meste Košice a okolí ako nie veľmi bezpečná. Mnoho z nich má negatívne zážitky s agresívnym konaním na verejnosti prípadne boli priamo verbálne alebo fyzicky napadnuté. Podobná situácia je aj v prípade detí a mládeže, ktorý ako účastníci našich pravidelných stretnutí, zdieľajú informácie o vnímaní bezpečia v svojom okolí, či už s škole alebo v prostredí, v ktorom trávia voľný čas.

Osobná bezpečnosti detí, mládeže a žien je v priamej súvislosti s ich ohrozením násilnými trestnými činmi aj závažnými formami kriminality ako je obchodovanie s ľudmi. Náš projekt smeruje k primárnej prevencii vo všetkých aspektoch: psychologických, emočných a fyzických podaných vhodnou prístupnou zážitkovou formou pre jednotlivých účastníkov. Na základe našich skúseností práve vhodná forma dokáže priniesť v tejto oblasti konkrétne výsledky a pomôcť absolventom našich edukačných kurzov detegovať potenciálne nebezpečné situácie, ľudí a prostredie ale v prípade nevyhnutnosti aj v prípade priameho ohrozenia jednať.

 

Komu je projekt určený

Všetkým vám, ktorým nie je ľahostajné vaše vlastné bezpečie. Náš projekt s názvom "Cesta z domu"  má za cieľ zvýšenie povedomia detí, mládeže a žien o svojej osobnej ochrane a bezpečí.  Naučia sa vnímať potenciálne nebezpečenstvo, vyhnúť sa mu ale aj konať ak to situácia vyžaduje. Nácvik prebieha zážitkovou formou, kde si študenti môžu na vlastnej koži vyskúšať ako reagujú v konfliktných situáciách.
Cieľovou skupinou sú všetky rizikové skupiny deti, študenti, ženy ale aj napríklad učitelia. V takom prípade je možné v rámci tohto projektu jednotlivé skupiny školiť samostatne.
Prednáška môže prebehnúť vo vašich priestoroch/škole, firme, maximálny počet študentov je 60. Praktická časť nácviku je obmedzená 20 študentov na skupinu. Školenia vo forme seminárov budú prebiehať aj v našich priestoroch, v telocvični na Rastislavovej ulici 100 v spolupráci s Reálnou sebaobranou - RBSD Košice. Termíny školení a seminárov sú predbežne stanovené na piatky a soboty v priebehu mesiacov november, december 2018 a január, február a marec roka 2019. Semináre a školenia sú bezplatné.

 

Ako si objednať školenie

Stačí ak sa nám ozvete emailom na info@bezpecnypristav.sk alebo použijte tento kontaktný formulár:

Invalid Email

Už realizované školenia

Školenie Gymnázium Sv. Edity Steinovej 10.10.2018

Autor: admin | 18. novembra 2018

V slnečnú stredu 10.10.2018 sme sa opäť vrátili v rámci Dňa Sv. Edity Steinovej do priestorov Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Radi sa na túto školu vraciame a tentokrát to nebolo inak. V rámci nášho projektu “Cesta z domu” sme privítali tri skupiny študentov, spolu okolo 50 detí. Ukázali sme si príklady situačnej pozornosti, ako…

Čítať ďalej

Školenie pre zamestnancov Psychosociálneho centra 16.11.2018

Autor: admin | 18. novembra 2018

V piatkové poobedie 16.11..2018 sme privítali skupinu sociálnych pracovníkov, psychológov a zamestnancov Psychosociálneho centra Košice. Dennodenne sa stretávaju s konfliktnými situáciami, preto sme aj náš výcvik pre túto skupinu zamerali smerom k riešeniu ich konkrétnych problémov. Vyskúšali sme si základné konfliktné situácie, v ktorých sa v práci môžu ocitnúť,. Inštruktori z Reálnej sebaobrany Košice a PDR…

Čítať ďalej